Niepubliczny Punkt Przedszkolny"Dać Szansę"

 

"Każdy może i powinien, tak jak zdoła dobrocią swą wychować dobroć w człowieku"
                                                                                                                           M. Grzegorzewska
Nasz Punkt Przedszkolny jest czynny
od poniedziałku do piątku
w godzinach
7.00 - 15.00 
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dać Szansę" w Wadowicach ogłasza nabór na rok szkolny 2017/2018, 

skierowany do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Rekrutacja obejmuje dzieci:

  • z niepełnosprawnością sprzężoną
  • z autyzmem
Nabór trwa od 1 marca do 31 marca 2017 roku.

Regulamin rekrutacji oraz wniosek dostępny jest w siedzibie Punktu Przedszkolnego przy ulicy Sienkiewicza 40 w Wadowicach.

Kontakt:
tel. 48 730 135 885
e-mail: przedszkoledacszanse@gmail.com
 


 
 

 
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018 
TRWA!


untitle4