Projekty i programy edukacyjne w roku szkolnym 2023/2024

+48 730 135 885
Przejdź do treści

Projekty i programy edukacyjne w roku szkolnym 2023/2024

30 Wrzesień 2023
„Mała Fabryka Eksperymentów”
 
„Nie ma chyba nic ciekawszego, niż odkrywanie, co kryje się za konkretnymi zjawiskami, sprawdzanie, co dzieje się, kiedy złączą się ze sobą dwie różne substancje czy też dociekanie, jak zachowają się elementy natury w zmienionych warunkach." /Zabawne eksperymenty dla dzieci, wyd. REA/
 
Który przedszkolak nie lubi ciekawych eksperymentów? Każdy chciałby stać się naukowcem i odkrywać tajemniczy świat doświadczeń. Udział w projekcie „Mała Fabryka Eksperymentów” ma na celu zaspokoić naturalną ciekawość przedszkolaków, przyczyniając się do ich wielokierunkowego rozwoju, pomoże rozwijać kreatywne myślenie, wyobraźnię, nauczy obserwacji i wyciągania wniosków, a przede wszystkim zachęci do czerpania radości płynącej z odkrywania nieznanych właściwości przedmiotów i zjawisk.
 
Organizatorem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Mała Fabryka Eksperymentów” jest Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 3 w Bełchatowie.
 
 
„Sensoryczny Kogel-Mogel”
 
Ogólnopolski Projekt Sensoryczny Kogel-Mogel ma na celu zaspokojenie potrzeb rozwojowych dzieci poprzez dostarczenie pomysłów na zabawy i różne ćwiczenia sensoryczne, które wspomagają ich rozwój. Zabawy te: stymulują percepcję wzrokową i słuchową; sprzyjają rozwijaniu zdolności motorycznych; wspomagają rozwój intelektualny, ruchowy i emocjonalno-społeczny; wspierają rozwój mowy i aktywizują komunikację; rozwijają kreatywność i zainteresowanie otaczającym światem.
 
Celem głównym projektu jest: usprawnianie motoryki dużej (ćwiczenie postawy) oraz usprawnianie motoryki małej (usprawnianie funkcji ręki).
 
 
„Zdrowo i sportowo”
 
„Zdrowo i Sportowo” to ogólnopolski program edukacji i aktywizacji sportowej dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych. Udział w projekcie zwiększa świadomość wychowawców, rodziców oraz przedszkolaków na temat roli i wagi aktywności fizycznej, odpowiedniego odżywiania i odpoczynku. Polega on na realizacji przygotowanych przez koordynatora zajęć sportowych, które przyczyniają się do utrwalania zasad zdrowego trybu życia, pobudzają dzieci do aktywności fizycznej, odkrywania i rozwijania swoich talentów oraz prezentowania ich na forum. W ramach projektu przedszkolaki biorą udział w zabawach muzyczno – ruchowych z pokazywaniem i reagowaniem na sygnał, grach i zawodach sportowych. Tematyka zajęć jest zainspirowana m.in. porami roku, kolorami czy żywiołami. Dzieci poznają zasady współzawodnictwa, mają okazję doświadczyć bycia pierwszym, ale też ostatnim. Przekonują się, jak ważna jest współpraca w grupie, by osiągnąć sukces. Dzieci z radością uczestniczą w zajęciach, co z pewnością przyczynia się do kształtowania w nich postawy prozdrowotnej.
 
 
„Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”
 
Międzynarodowy projekt edukacyjny „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” to propozycja włączająca przedszkola w sieć placówek zainteresowanych rozwijaniem i promowaniem czytelnictwa wśród dzieci oraz ich rodziców czy opiekunów. Moduły przygotowane przez autorów projektu stwarzają przestrzeń do podejmowania szeroko zakrojonych działań na rzecz rozwoju czytelnictwa, podpowiadają, jak rozpropagować modę na czytanie oraz zachęcają do różnorodnych aktywności budzących zainteresowanie książką. W ramach projektu dorośli są zachęcani do głośnego czytania dzieciom, a co za tym idzie do uświadamiania im roli czytelnictwa w życiu, przekazywania za pośrednictwem literatury wartości moralnych, propagowania praw dziecka, rozwijania wyobraźni, kreatywności i innowacyjności.
 
Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa.
 
 
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”
 
„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu. Organizatorzy programu przygotowali materiały edukacyjne (scenariusze zajęć z kartami pracy, filmy i inne pomoce dydaktyczne o tematyce związanej ze scenariuszami lekcji), co niewątpliwie pomaga nauczycielom wzbogacić zajęcia o tematyce prozdrowotnej o nowe pomysły, a dzieci po raz kolejny, poprzez zabawę i atrakcyjne aktywności, mogą poznawać świat przyrody, zasady nim rządzące oraz sposoby na jego ochronę.


KRS 0000146813
ⓒNiepubliczny Punkt Przedszkolny "Dać Szansę"
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dać Szansę"
ul. Kościelna 3, 34-123 Chocznia
+48 730 135 885
+48 504 401 319
Bank Pekao SA 89 1240 4197 1111 0000 4692 9350
podaruj nam 1,5%
organ prowadzący
podatku
REGON: 356682044
NIP 551 23 27 818
Wróć do spisu treści