+48 730 135 885
Przejdź do treści
Rodzic
Rodzice
 
  • Przedszkole zapewnia dzieciom właściwy proces dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczy dostosowany do wieku, potrzeb i możliwości. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach od 8.00 do 13.00. Nadzór pedagogiczny sprawuje – Małopolski Kurator Oświaty
  • Kadrę przedszkola stanowią nauczyciele z pasją, kreatywni, posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie dydaktyki oraz wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Cechuje ich ciepły, serdeczny i pełen szacunku stosunek do dzieci. Wizytówką naszego przedszkola jest indywidualne podejście do każdego wychowanka
  • Kadra prowadząca zajęcia dodatkowe to nauczyciele posiadający przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje odpowiednie do specjalizacji, są to: fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda, katecheta
  • W pracy z dziećmi stosuje są nowoczesne metody i formy pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, które zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy  i aktywny sposób na wychodzenie z deficytów oraz osiąganie sukcesów rozwojowych
  • Atutem przedszkola jest usytuowanie oraz dobre warunki lokalowe. Przedszkole znajduje się na wsi (blisko miasta), pośród zieleni. Oprócz dobrze wyposażonych sal zajęciowych i sal przeznaczonych do prowadzenia zajęć dodatkowych przedszkole posiada salę do fizjoterapii i integracji sensorycznej wyposażoną w profesjonalny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Przedszkole posiada też własny duży ogród z placem zabaw
  • Przedszkole zapewnia żywienie dzieci zgodnie z zasadami zdrowego żywienia. Serwowane posiłki są zdrowe i smaczne. Posiłki do przedszkola dostarcza sprawdzona firma cateringowa.
  • Proces edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczy wymaga ścisłej współpracy kadry pedagogicznej  z rodzicami dzieci w tym celu przedszkole proponuje rodzicom udział w zebraniach grupowych i indywidualnych, grupy wsparcia, konsultacje oraz
  • udział w okolicznościowych imprezach
  • Co roku organizujemy Festyn Rodzinny z okazji nadejścia lata. W miłej  rodzinnej atmosferze spędzamy ze sobą czas oglądając występy przygotowane przez naszych wychowanków.
KRS 0000146813
ⓒNiepubliczny Punkt Przedszkolny "Dać Szansę"
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dać Szansę"
ul. Kościelna 3, 34-123 Chocznia
+48 730 135 885
+48 504 401 319
Bank Pekao SA 89 1240 4197 1111 0000 4692 9350
podaruj nam 1,5%
organ prowadzący
podatku
REGON: 356682044
NIP 551 23 27 818
Wróć do spisu treści