+48 730 135 885
Przejdź do treści
Terapia logopedyczna
Zajęcia logopedyczne w naszym przedszkolu obejmują diagnozę umiejętności komunikacyjnych każdego dziecka oraz systematyczną terapię. Terapia dostosowana jest do możliwości i predyspozycji dziecka oraz do jego stanu zdrowia.
Celem terapii jest:
 • Rozwijanie umiejętności językowych, poprzez strategie prawopółkulowe i lewopółkulowe
 • Rozwijanie umiejętności rozumienia mowy
 • Rozwijanie motywacji do komunikowania się z otoczeniem
 • Rozwijanie naśladownictwa
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania, odbioru oraz przetwarzania bodźców
 • Naśladowanie mowy ze wsparciem programu słuchowego i Gestów Artykulacyjnych
 • Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania i kształtowanie systemu językowego poprzez programowanie
 • Budowanie kompetencji komunikacyjnej i językowej
 • Nawiązywanie kontaktu wzrokowego
 • Rozwijanie wspólnego pola uwagi
 • Nauka wskazywania palcem
 • Rozwijanie funkcji poznawczych
 • Rozwijanie sprawności motorycznej
 • Redukcja zahamowani emocjonalnych
 • Usprawnienie motoryki dużej i małej
 • Stymulacja reakcji słownych
 • Nauka prawidłowej intonacji
 • Nauka prawidłowego oddychania i wydłużania fazy oddechowej
 • Korygowanie wad wymowy
 • Opracowanie alternatywnych i wspomagających metod komunikacyjnych
 • Usprawnienie funkcji pokarmowych
 • Wspieranie nauczycieli i wychowawców
 • Zwiększenie zakresu kompetencji społecznych i umiejętności edukacyjnych
 • Nauka aktywności ułatwiających zabawę
KRS 0000146813
ⓒNiepubliczny Punkt Przedszkolny "Dać Szansę"
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dać Szansę"
ul. Kościelna 3, 34-123 Chocznia
+48 730 135 885
+48 504 401 319
Bank Pekao SA 89 1240 4197 1111 0000 4692 9350
podaruj nam 1,5%
organ prowadzący
podatku
REGON: 356682044
NIP 551 23 27 818
Wróć do spisu treści