+48 730 135 885
Przejdź do treści
Terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna ma na celu usprawnić i stymulować zaburzone lub słabo rozwinięte funkcje sfery poznawczej, percepcyjno-motorycznej i emocjonalno-motywacyjnej. Stwarza dziecku możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez stopniowe eliminowanie zaburzeń rozwojowych.  Jest prowadzona w formie indywidualnej lub grupowej. Dla każdego dziecka tworzony jest indywidualny program zajęć, dopasowany do jego możliwości i do rodzaju trudności, jakie mu towarzyszą.

Pedagodzy w swojej pracy wykorzystują następujące metody:
  1. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
  2. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne-elementy
  3. Programy aktywności: Świadomość ciała, Kontakt i komunikacja, M. i Ch. Knillów
  4. Metoda M. Frostig, D. Horne – „Wzory i obrazki”
  5. Terapia ręki-elementy
  6. Metoda czytania B. Zakrzewskiej
  7. Metoda komunikacji alternatywnej i wspomagającej – Makaton.
  8. Metoda PECS – to metoda komunikacji alternatywnej i wspomagającej dzieci ze spektrum autyzmu lub innymi zaburzeniami rozwoju, szczególnie z trudnościami komunikacyjnymi..
  9. Metoda symultaniczno-sekwencyjna nauki czytania, profesor J. Cieszyńskiej.
KRS 0000146813
ⓒNiepubliczny Punkt Przedszkolny "Dać Szansę"
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dać Szansę"
ul. Kościelna 3, 34-123 Chocznia
+48 730 135 885
+48 504 401 319
Bank Pekao SA 89 1240 4197 1111 0000 4692 9350
podaruj nam 1,5%
organ prowadzący
podatku
REGON: 356682044
NIP 551 23 27 818
Wróć do spisu treści